Visoka kvaliteta

         & Kontrolirana Proizvodnja

Visoka kvaliteta

         & Kontrolirana Proizvodnja

Topljeni Sirevi

DIMKO sa šunkom

topljeni sir

DIMKO Sir

topljeni sir

Ludbreški Sir za rezanje

topljeni sir

TOPLJENI Sir za mazanje

topljeni sir

LUDBREŠKA MLJEKARA “ANTUN BOHNEC” vl. Đuro Bohnec, Trg Slobode 1, 42230 Ludbreg, HRVATSKA

Copyright © 2013 LUDBREŠKA MLJEKARA “ANTUN BOHNEC” - Sva prava pridržana